Munchmuseet, MM N 650

MM N 650, Munchmuseet. Ikke datert. Notat.

Vis forklaring av tegn og farger i visningen

Lukk forklaring av tegn og farger i visningen

Forklaring av tegn og farger i visningen

NB: Kombinasjoner av virkemidlene forekommer!

Munchs skrevne tekst

overstrøket tekst

Munchs skrevne tekst

Munchs skrevne tekst

tekst skrevet av andre enn EM selv

store strykninger gjort med strek, kryss el.l.

fet tekst er trykt tekst

{overskrevet tekst}

\tilføyd tekst i linjen/

tilføyd tekst over linjen

tilføyd tekst under linjen

lakune/uleselig tekst merkes med ...

‹uklar/vanskelig leselig tekst›

endring av rekkefølgen på ord
Billederne forhåbentlig2 bliver1 god

Skriv ut visningsforklaring
Munchmuseet N 650, s. 1

    Jeg holder af dig da
når dit blik er lidt træt og
tungsindigt – når du har
ha de{n}tte lidt smertefulde lidende træk
om munden – når dit
Ansikt er blekt som månen
– da går der en tanke
igennem mig at du ennu
holler a mig – og jeg ønsker
dig ikke længer ondt –

Mennesket er en Sygdom på Jorden

    { … }Jordens harde Skorpe
svedet ud dråber – og slim
der blev Mennesker og dyr –


    Man kan leve for en kjærlighed
– Man kan osså leve for et had

 

Munchmuseet N 650, s. 2

    Ofte når vi var
sammen og du ømt la dit
hoved ind til mit  … 
 …  så spurgte jeg mig
selv om jeg holdt af dig –
jeg holder af dig når
jeg ser dig på gaden høi
fornem og bleg – især om
{ … }aftenen står natten stod
dit blege ansigt for { … }mig
med det smærtelige drag om
mund – og jeg favnede puden
og indbilder mig dens ‹tørre›
lagen var dit kind –
jeg holdt af dig { … }i Selskaber
når du langt fra mig
smilende – som en bakkatinde
spøgte stod midt i flokken af

 

Munchmuseet N 650, s. 3

beundrere – men mest
elsket jeg dIt kalde
ansigt da du holdt
af en anden

Men mest holdt
jeg af {d}Dig – af dit
{grusomme}kolde ansigt da
du { … }den dag gik
til den anden