Munchmuseet, MM N 657

MM N 657, Munchmuseet. Ikke datert. Notat.

Vis forklaring av tegn og farger i visningen

Lukk forklaring av tegn og farger i visningen

Forklaring av tegn og farger i visningen

NB: Kombinasjoner av virkemidlene forekommer!

Munchs skrevne tekst

overstrøket tekst

Munchs skrevne tekst

Munchs skrevne tekst

tekst skrevet av andre enn EM selv

store strykninger gjort med strek, kryss el.l.

fet tekst er trykt tekst

{overskrevet tekst}

\tilføyd tekst i linjen/

tilføyd tekst over linjen

tilføyd tekst under linjen

lakune/uleselig tekst merkes med ...

‹uklar/vanskelig leselig tekst›

endring av rekkefølgen på ord
Billederne forhåbentlig2 bliver1 god

Skriv ut visningsforklaring
Munchmuseet N 657, s. 1

    Udenfor et lidet hus have foran
– { … }Lys sommernat – måne
Hvor her er fredelig –


    Opgjør med sommeren –
Sommeren går –
kommer tilbage –


    Ud{ … }enfor en Skov Morgen
Morgensol blomster
S{ … }tene –

    ‹{Jeg}Som› jeg traf hende igjen
Hvordan så hun ud –
Hun sad i en vogn – der
var fuld af blomster – ‹røde›
og gule –

    H{ … }avde hun gule blomster?
Jeg har hørt at de der bærer
gule blomster  … 
– Hun så sorgfuld ud

 

 

Munchmuseet N 657, s. 2

    – Man { … }skal elske en kvinde
det hjælper en til at udstå
ens ‹værk› –

    Hun skal begeistre en til
arbeidet – Men { … }hun må
være blot  …  –
Hun skal være ens ‹kvinne›
til venstre hånd – ens  … 
er kun til høire hånd

    Hv Hvad er der bag træerne
– underlige veie – ‹mørge›
det lugter bedøvende af løv
og blomster –
Han ‹{ … }går derude henover›
og drømmer – det er som en
anden v{e}ærden

    Der langt der  …  ligger
hendes hus –