Munchmuseet, MM N 662

MM N 662, Munchmuseet. Datert 1896. Notat.

Vis forklaring av tegn og farger i visningen

Lukk forklaring av tegn og farger i visningen

Forklaring av tegn og farger i visningen

NB: Kombinasjoner av virkemidlene forekommer!

Munchs skrevne tekst

overstrøket tekst

Munchs skrevne tekst

Munchs skrevne tekst

tekst skrevet av andre enn EM selv

store strykninger gjort med strek, kryss el.l.

fet tekst er trykt tekst

{overskrevet tekst}

\tilføyd tekst i linjen/

tilføyd tekst over linjen

tilføyd tekst under linjen

lakune/uleselig tekst merkes med ...

‹uklar/vanskelig leselig tekst›

endring av rekkefølgen på ord
Billederne forhåbentlig2 bliver1 god

Skriv ut visningsforklaring
Munchmuseet N 662, s. 1

    Alt er bygget på ligevægt –
{ … }Glæde når mange først i døden –
Når øiet brister – da brydes farverne
i stråler som aldrig før såes
som et glas der springer og danner
en stjerne

    Stjerner skinner da for { … }den
{ … }for – hvem alt før var
mørkt – intet lys øiede

 

Munchmuseet N 662, s. 2

    En sjøge

    Her er mørkt, ja men
kom hid {k}gjennem skovens
lysning kan du se mig –

    Har Du smukke former
Ja –

    {jeg}mine { … }bryster er fulde og hvide
– jeg klæder mig af så får de
se mig –

    Jeg vilde heller { … }selv
 …  tilsløretklæde Dig af –

    Vent jeg er snart nøgen –
(Hun kommer frem)

    Si er jeg ikke skjøn –

Han elsker –

 

Munchmuseet N 662, s. 3

    Vil de give mig et halsbånd –
– Ja men kys mig –
Hvordan er halsbåndet smukt –

Hvad heter de    {H}Alfonso Kommentar
– hvad er dit fornavn
Karl Kommentar
Hvad heder de –
Jeanne Kommentar