Munchmuseet, MM N 663

MM N 663, Munchmuseet. Ikke datert. Notat.

Vis forklaring av tegn og farger i visningen

Lukk forklaring av tegn og farger i visningen

Forklaring av tegn og farger i visningen

NB: Kombinasjoner av virkemidlene forekommer!

Munchs skrevne tekst

overstrøket tekst

Munchs skrevne tekst

Munchs skrevne tekst

tekst skrevet av andre enn EM selv

store strykninger gjort med strek, kryss el.l.

fet tekst er trykt tekst

{overskrevet tekst}

\tilføyd tekst i linjen/

tilføyd tekst over linjen

tilføyd tekst under linjen

lakune/uleselig tekst merkes med ...

‹uklar/vanskelig leselig tekst›

endring av rekkefølgen på ord
Billederne forhåbentlig2 bliver1 god

Skriv ut visningsforklaring
Munchmuseet N 663, s. 1

    { … }De sortgule små stikker med pile nåle
dyp{ … }pet i gi{ … }ft –

    Men når {man}en endelig grånet og ældre
gi{ … }vet sit hjærteblod
da myl{ … }rer snoge{ … }n frem i fra {g}krogene
fe fede grosserere stiger fra pultene –
klær sig i sp snibel og lar sig
beskinne – af {g … }faklenes glød

 

Munchmuseet N 663, s. 2

    Når …  ungt blod rinder
når hjærtet skjælver når ungt blod
rinder mens sværde skaffes
og har jeg vand for den tørstende k … 
 …  ikke b …  for at stille hans tørst

    ‹Mens›  …  fulle i snoge i
festklædte pøbel
da lyder et skud
atter en falden
– falden for andres giftige nåle


    Ti for den kjæmpende
skare i har intet ord
i slår dem med slæggerne
stikker med nålene dypne i galde
dukker dem stikker dem sulter
dem ud –

    Der er en valplads med
blege mænd
døende kjæmpende tørstende
kjæmpende mænd
blødende døende blege mænd  … 

 

Munchmuseet N 663, s. 3

     … 

    Men for de kjæmpende
for alle de der

    – Når så en enkelt olding er blit
blit uden at
 …  givet g …  alt sin ungdoms
sunde { … }hjærteblod –
når han givet ed til at
Norge er kjent iblandt folk –
at ikke Norge blot er land
af hvalfiskere g …  (guld)fiskfangere)
 … fiske

    da sk Når han er færdig grånet og
tæmmet

    da skråler i op – { … }da tænder
i lysene –

 

Munchmuseet N 663, s. 4

    – Når en enkelt mand ikke
har opnår at  … 
Når håret er graanet – når
knæerne skjælver når blodet er
udgydet for  … 
Når ø Når øiet er træt og grå
da mylrer skråler { … } …  ‹af›
da tænder i lysene –
da mylrer snogen frem i fra krogene
fede { … }grosserere kommer fra pultene
klær sig i snibel
og lar sig beskinne af faklenes glød
og  …  i jublende i jubler
i Snoge i festklædte pøbel