Munchmuseet, MM N 690

MM N 690, Munchmuseet. Datert 1937. Brevutkast til Carl Dørnberger.

Vis forklaring av tegn og farger i visningen

Lukk forklaring av tegn og farger i visningen

Forklaring av tegn og farger i visningen

NB: Kombinasjoner av virkemidlene forekommer!

Munchs skrevne tekst

overstrøket tekst

Munchs skrevne tekst

Munchs skrevne tekst

tekst skrevet av andre enn EM selv

store strykninger gjort med strek, kryss el.l.

fet tekst er trykt tekst

{overskrevet tekst}

\tilføyd tekst i linjen/

tilføyd tekst over linjen

tilføyd tekst under linjen

lakune/uleselig tekst merkes med ...

‹uklar/vanskelig leselig tekst›

endring av rekkefølgen på ord
Billederne forhåbentlig2 bliver1 god

Skriv ut visningsforklaring
Munchmuseet N 690 bl. 1r

    
    Kjære gamle ven


    Takk skal Du ha for brevet
Jeg har holdt på at miste synet
så jeg har har måttet skåne
øinene – Derfor liten brevskrivning og
lite{n}t maling –

    Ja Du må ikke tro at jeg
har havt det fredeligt her{ … }ute –

    Bare strid med naboer    Bil har
jeg ikke – Det er greiere at kjøre med
de flinke og hyggelige chauffører – Jeg
træffer af og til noen der har kjørt
Dig og så prater vi om Dig – Det var
en der fortalte om dr. Widerø og Din flyvetur
Det var nok en grei mand der

 

Munchmuseet N 690 bl. 1v

vel var Dig til nytte og hygge – Det var
leit at Du skulde miste denne ven –

    Ja det var et hyggeligt brev
fra Dig og jeg ser Dig leve Det
ensomme liv – Men Du må ikke
tro at jeg går på g …  veiene heromkring
Det er som med Dig –

    Ja gamle blir vi vi få i
den ytterste skyttegrav.  …  Jeg ser
ingen mennesker og besøger ingen –
Jeg er blit helt ensom – Sygdommen i øinene
gjør meget hertil –

    Lev da vel