Munchmuseet, MM N 691

MM N 691, Munchmuseet. Datert 12.5.1908. Brevutkast til Helge Bäckström.

Vis forklaring av tegn og farger i visningen

Lukk forklaring av tegn og farger i visningen

Forklaring av tegn og farger i visningen

NB: Kombinasjoner av virkemidlene forekommer!

Munchs skrevne tekst

overstrøket tekst

Munchs skrevne tekst

Munchs skrevne tekst

tekst skrevet av andre enn EM selv

store strykninger gjort med strek, kryss el.l.

fet tekst er trykt tekst

{overskrevet tekst}

\tilføyd tekst i linjen/

tilføyd tekst over linjen

tilføyd tekst under linjen

lakune/uleselig tekst merkes med ...

‹uklar/vanskelig leselig tekst›

endring av rekkefølgen på ord
Billederne forhåbentlig2 bliver1 god

Skriv ut visningsforklaring
Munchmuseet N 691, s. 1


    Kjære Ven!
 Skriv om
Du kommer på disse
Kanter – det skulde
være morsomt at
hilse på Eder – Je ved
jo ikke når jeg kommer
til Stockholm – kanske
først til Sen{ … }sommeren
– Det holder hårdt
at få reparere mig
efter den Bekomst
jeg fik 1902 af den

 

Munchmuseet N 691, s. 2

Klik i Kristiania som
kalder sig Bohemer
– jeg regner dem blot
for ganske almindeligt
Udskud {–}forresten –

    Jeg går her og
suller ganske for
mig selv og det er
jo heller ikke bra –
– Rom er herlig
var der engang 3
Dage – men håber at
se den engang til –

 

Munchmuseet N 691, s. 3

    Kanske I kommer
over Warnemünde –
sig så fra så reiser
jeg med til Gjedser –

    Tusind hjertelige Hilsener
til Dig Dig og Din
Frue

    
    Din Edvard Munch


12–5–08

30 am Strom