Munchmuseet, MM N 715

MM N 715, Munchmuseet. Ikke datert. Notat.

Vis forklaring av tegn og farger i visningen

Lukk forklaring av tegn og farger i visningen

Forklaring av tegn og farger i visningen

NB: Kombinasjoner av virkemidlene forekommer!

Munchs skrevne tekst

overstrøket tekst

Munchs skrevne tekst

Munchs skrevne tekst

tekst skrevet av andre enn EM selv

store strykninger gjort med strek, kryss el.l.

fet tekst er trykt tekst

{overskrevet tekst}

\tilføyd tekst i linjen/

tilføyd tekst over linjen

tilføyd tekst under linjen

lakune/uleselig tekst merkes med ...

‹uklar/vanskelig leselig tekst›

endring av rekkefølgen på ord
Billederne forhåbentlig2 bliver1 god

Skriv ut visningsforklaring
Munchmuseet N 715 bl. 1r
Den gale –

    – Ja hvordan skal jeg si hva
er virkeli passeret – og hva er drøm – eller
hvis feil – d{ … }en forunderlige tale der lyder i
mit øre – Det som jeg må tro er
syn syner – blander sig med det virkeli
passerede –


    Der over på badestedet – Jeg var
forfulgt af politiet – det er jo klart –
– Nu vel jeg kunde jo ikke
risikere så meget – Fornærmelser
– muligvis noen { … }ugers fængsel –

    Men – det farlige var – at jeg
vidste – jeg vilde blive virkeli gal –
Min tilstand var på grænsen af det
gale – det stod og vippet –

 

Munchmuseet N 715 bl. 2r

Jeg syntes det var påfaldende
ustandseli slige underlie hændelser
– Her forleden spurte værten
mig pludseli

    Når De {k}går langs { … }bortover
promenaden og skriver – er det vel
{D}noen optegnelser om kunst de
gjør –

    Ja vel sa jeg
Men { … }hvilket tøvet spørsmål


    {J}Nu ja    det var jo alle disse
brevene jeg sendte til forskjelige
personer – som bragte trudselene
om sagsanlæggelse –

    Det kunde være detektiver fra
den kant –

 

Munchmuseet N 715 bl. 2v

    Jeg slentrer langs  …  de { … }lave
husrækker – jeg ser en politimand
gå ind af porten til mit hus –
nu ja – det kan jo være mangt
og meget en politimand har at
gjøre i et hus –

    men det kunde jo osså være
mig han søgte – eller noen spørsmål
han vilde stille værten i anledning
mig –

    Det er så meget rart som
hænder nu –

    Hva vilde ‹disse› to værter
og den annen herre der vilde in
på mit værelse forleden –

    Han sat en liden tingest på
gulvet –

    Hva var det spurte jeg –
Han skulde måle b bevægelser
når jernbanen går forbi –
– Gjerne for mig –

 

Munchmuseet N 715 bl. 3r

    Men så var det alt dette som
hændte ofte i Berlin –

    Da jeg løb om på gaterne om
nætterne – fuld og fortvilet – og i ørske.
– jeg fulgte med kvinner op i
skumle huse –

    Jeg På hotellet var jeg vist ikke
som jeg burde mot tjenes opvartnings
pikerne –  … 

    og n på et større danselokale tok
jeg vist nokså brutalt om en kelnerinde –
– Det kunde være noget sligt –
Det var vist ikke alt som det skulde
– Jeg vidste jeg ofte handlet
i ubevidst tilstand –

 

Munchmuseet N 715 bl. 4r

    Nu ja – vilde man deroppe ha
politi ianledning af brevene skulde
det i sig selv ikke genere mig
– Men hvilken uhyre skandale
når hele «historien» skulde belyses –
– Jeg vidste jeg ikke overstod dette –
– at da galskaben brøt ut –