Munchmuseet, MM N 721

MM N 721, Munchmuseet. Datert 9.10.1889. Brev til Christian Munch

Vis forklaring av tegn og farger i visningen

Lukk forklaring av tegn og farger i visningen

Forklaring av tegn og farger i visningen

NB: Kombinasjoner av virkemidlene forekommer!

Munchs skrevne tekst

overstrøket tekst

Munchs skrevne tekst

Munchs skrevne tekst

tekst skrevet av andre enn EM selv

store strykninger gjort med strek, kryss el.l.

fet tekst er trykt tekst

{overskrevet tekst}

\tilføyd tekst i linjen/

tilføyd tekst over linjen

tilføyd tekst under linjen

lakune/uleselig tekst merkes med ...

‹uklar/vanskelig leselig tekst›

endring av rekkefølgen på ord
Billederne forhåbentlig2 bliver1 god

Skriv ut visningsforklaring
Munchmuseet N 721 bl. 1v

    
    Monsieur Dr. Munch
    Kristiania
    Norwège

    Kjære
‹Tors›

 

Munchmuseet N 721 bl. 1r
    
Paris 9de October 1889
    Min adresse er «Hotel de Champagne,
Rue La Condamnie 62.» Jeg befinder
mig udmærket vel her, luften er
deilig; det er som i September.
Jeg Kjelland og Løchen bor i samme
hus og har det meget hyggeligt.
Imorgen begynder vi antagelig på
atelieret hos Bonn{ … }at.
Det er en ud umådelig trafik i gaderne
man blir rent gal i hodet.

    Jeg skal snart besøge steder bekjendte
fra revolutionen og skal skrive til
dig da.

      …  Hils alle hjemme.  Din E M