Munchmuseet, MM N 728

MM N 728, Munchmuseet. Datert 27.6.1876. Brev til Karen Bjølstad

Vis forklaring av tegn og farger i visningen

Lukk forklaring av tegn og farger i visningen

Forklaring av tegn og farger i visningen

NB: Kombinasjoner av virkemidlene forekommer!

Munchs skrevne tekst

overstrøket tekst

Munchs skrevne tekst

Munchs skrevne tekst

tekst skrevet av andre enn EM selv

store strykninger gjort med strek, kryss el.l.

fet tekst er trykt tekst

{overskrevet tekst}

\tilføyd tekst i linjen/

tilføyd tekst over linjen

tilføyd tekst under linjen

lakune/uleselig tekst merkes med ...

‹uklar/vanskelig leselig tekst›

endring av rekkefølgen på ord
Billederne forhåbentlig2 bliver1 god

Skriv ut visningsforklaring
Munchmuseet N 728 bl. 1r

    27de Juni Gardemoen1876


    Kjære Tante


    Jeg skulde bede dig fra Papa
om du vilde sænde op hans hvide
Sommerbuxer og saa kan Sofie paa
samme Tid faa sendt op Cigarerne,
jeg betaler 6 Skill. naar jeg kommer ned
igjen dertil. Det er svært pent herop-
pe, vi faar Mad fra Madame Tronsen
der bor ligeved. og Er En Lund eller Skov
er ligeudenfor. Pladsen er O omringet
af Skov og det er flere Saml‹i›nger af
Trær der ser ud som Sa Oaser
midt paa Pladsen. {d}Den første Dag
laae jeg i Papas Telt. Faae Andreas
til at kjøbe en Øx fordier det er umuligt at
gjøre Blomsterbord uden \Øx/ Pengene ligger i
den lille Daasen Chi\f/fonieren. sig til
til Andreas at han maa tage Buen sin
me{g}d sig og Snoren til min Bue.

 

Munchmuseet N 728 bl. 1v

Det er et Taterfølge heroppe jeg
har bare seet d en Mulat som
som spiste Ild og dansed Halling
di andre er inde i et stort Telt
os og dem fik jeg ikke se da jeg
kom for sent men kommer vist
til at gjøre Kunster til Batatali-
ons-exesisen. Papa har snakket med
en Madame Vold som har et Hus staa-
ende ligeved Pladsen hvor dere mulig-
vis kan faae {s}Sengklæder og andet
saa dere ikke behøver flytte med
noget. Det har noget Torden m i
de sidste Dagene. Papa har tjent 9 eller
10 Daler    Jeg skal hilse dig fra
Papa som er frisk

    
    Din
    Edvard Munch

    Hils Andreas, Sofie og
Smaapigerne og Emilie
fra mig