Munchmuseet, MM N 731

MM N 731, Munchmuseet. Datert 1881–1889. Brev til Karen Bjølstad

Vis forklaring av tegn og farger i visningen

Lukk forklaring av tegn og farger i visningen

Forklaring av tegn og farger i visningen

NB: Kombinasjoner av virkemidlene forekommer!

Munchs skrevne tekst

overstrøket tekst

Munchs skrevne tekst

Munchs skrevne tekst

tekst skrevet av andre enn EM selv

store strykninger gjort med strek, kryss el.l.

fet tekst er trykt tekst

{overskrevet tekst}

\tilføyd tekst i linjen/

tilføyd tekst over linjen

tilføyd tekst under linjen

lakune/uleselig tekst merkes med ...

‹uklar/vanskelig leselig tekst›

endring av rekkefølgen på ord
Billederne forhåbentlig2 bliver1 god

Skriv ut visningsforklaring
Munchmuseet N 731, s. 1

    
    Kjære tante


    Vel ankommen … 
og føler mig ganske
bra heroppe. Det er
deilig luft dog endel
vind. – Send op snarest
malersagerne: de to
rammer som jeg talte
om samt mindst 2
tuber hvidt a 1 kr. og

    Det må
    Papa pålægger dig at
tage hostepulver os samt
40 annisdråber 3 gange daglig.

 

Munchmuseet N 731, s. 2

Hos Recept til hostepulveret
medfølger.

    Skulde Strøm komme
med staffeliet vilde
jeg ligeledes gjerne have
det opsendt. Adresser
sagerne til Sjærdalen og
send for sikkerheds skyld
brev samtidig med dermed
så jeg kan blive unde-
rettet derom.

    (Papa) er bra men og
ser godt ud men har
havt utallige ængstelser
for patienter.

    
    Din heng. E.M

 

Munchmuseet N 731, s. 3

    Foruden ovennævnte
sager vilde må du
sende op for 20 øre ter-
pentin (hos farvehadleren)
{2}10 { … }øre damarfernis samt
min  … en liden blikkasse
 … som du vist finder
et eller andet steds
og ser sådan ud

den er til at have olie
i