Munchmuseet, MM N 736

MM N 736, Munchmuseet. Datert 13.7.1888. Brev til Karen Bjølstad

Vis forklaring av tegn og farger i visningen

Lukk forklaring av tegn og farger i visningen

Forklaring av tegn og farger i visningen

NB: Kombinasjoner av virkemidlene forekommer!

Munchs skrevne tekst

overstrøket tekst

Munchs skrevne tekst

Munchs skrevne tekst

tekst skrevet av andre enn EM selv

store strykninger gjort med strek, kryss el.l.

fet tekst er trykt tekst

{overskrevet tekst}

\tilføyd tekst i linjen/

tilføyd tekst over linjen

tilføyd tekst under linjen

lakune/uleselig tekst merkes med ...

‹uklar/vanskelig leselig tekst›

endring av rekkefølgen på ord
Billederne forhåbentlig2 bliver1 god

Skriv ut visningsforklaring
Creative Commons-lisens Munchmuseet N 736 bl. 1r

    
    Frøken Karen Bjølstad
    Schous Plads 1
    Kristiania

 

Creative Commons-lisens Munchmuseet N 736 bl. 1v

    Hansteen er
    Jeg befinder mig nu i
Tønsberg hos Maleren Dørnberger
Hansteen er frisk og er reist
sydover. Kommer antagelig om
et par dage. Min { … }Adresse
    Enkefru Dørnberger
    Tønsberg

    
                      Din E. M
    Mit Tøi er det kommet? Svar udbedes