Munchmuseet, MM N 737

MM N 737, Munchmuseet. Datert 8.1.1889. Brev til Karen Bjølstad

Vis forklaring av tegn og farger i visningen

Lukk forklaring av tegn og farger i visningen

Forklaring av tegn og farger i visningen

NB: Kombinasjoner av virkemidlene forekommer!

Munchs skrevne tekst

overstrøket tekst

Munchs skrevne tekst

Munchs skrevne tekst

tekst skrevet av andre enn EM selv

store strykninger gjort med strek, kryss el.l.

fet tekst er trykt tekst

{overskrevet tekst}

\tilføyd tekst i linjen/

tilføyd tekst over linjen

tilføyd tekst under linjen

lakune/uleselig tekst merkes med ...

‹uklar/vanskelig leselig tekst›

endring av rekkefølgen på ord
Billederne forhåbentlig2 bliver1 god

Skriv ut visningsforklaring
Munchmuseet N 737, s. 1

    8/1 89


    Kjære tante


    Tak for pengene der kommer
godt til nytte. Der vil vel
blive endel udgifter for mig
nu efter sygdommen.

    Jeg k har jo brugt ikke
så lidet medizin.

    Jeg blev syg på en tur
til slagen hvor en mils vei
herfra hvor Strøm og nogle
andre malere bor; jeg var
nokså uforsigtig der.

    Jeg har lagt omtrent i
3 uger og for  …  en 10 dage siden
begyndte jeg at stå op.

 

Munchmuseet N 737, s. 2

    Doctor Didrichson tog
det meget alvorligt og var
 …  har været hos mig næsten
hver dag. Det er en j sjelden
hygg{l}elig mand.

    Jeg bliver friskere d{ … }ag
for dag \nu/ så I kan
vel vente mig hjem
om en 8 dage{s}..

    Sygdommen har været
omtrent akkurat lig den
for to år siden og ble er blevet
behandlet på akkurat samme
måde. Jeg fik l ikke lov
at spise noget videre
l
på flere uger.

    Dørnbergers har været
utrolig snille mod mig
under sygdommen.

    Maleren Dørnberger har

 

Munchmuseet N 737, s. 3

i egen høie person givet
mig laboment hver anden
dag.

    
    Din hengivne
    Edv. Munch