Munchmuseet, MM N 760

MM N 760, Munchmuseet. Datert 21.1.1891. Brev til Karen Bjølstad

Vis forklaring av tegn og farger i visningen

Lukk forklaring av tegn og farger i visningen

Forklaring av tegn og farger i visningen

NB: Kombinasjoner av virkemidlene forekommer!

Munchs skrevne tekst

overstrøket tekst

Munchs skrevne tekst

Munchs skrevne tekst

tekst skrevet av andre enn EM selv

store strykninger gjort med strek, kryss el.l.

fet tekst er trykt tekst

{overskrevet tekst}

\tilføyd tekst i linjen/

tilføyd tekst over linjen

tilføyd tekst under linjen

lakune/uleselig tekst merkes med ...

‹uklar/vanskelig leselig tekst›

endring av rekkefølgen på ord
Billederne forhåbentlig2 bliver1 god

Skriv ut visningsforklaring
Munchmuseet N 760 bl. 1v

    
    Mlle Karen Bjølstad
    Nordstrand
    Kristiania
    Norwege

 

Munchmuseet N 760 bl. 1r
    
    Kjære tante –
 ja jeg glemte
si at dere får sende pengene
mine når strax når dere får
dem, det er altså 690 kr    {v}hvis
det er 750 jeg skulde få (efter
et sigende fra efter et brev fra
rammemageren) Hvis det ikke
var for stor umage lønnet
det sig vel bedst at få sendt
pengene giennem kreditbank
kreditkassen eller en anden bank
man skal få mere for pengene
da – spør i banken. Sidst svarte
de vidst at en 200 kr var for lidet
men at det lod sig gjøre med en
større sum. – Adresse,  poste restante

    Jeg sender strax brev igjen (det
er svare til skrivning), jeg må
få en af eder til at søge
om
hæve stipendiepengene Kommentar – det
er ikke værdt at staten får
renterne, bedre er det at sætte dem
fast. Mist nu ikke disse dyre
skillingerne. De{t}re må da ha
det koldt nu, hvordan er de andre
værelsene. Her er det nu så koldt
som folk ikke kan huske – men
aligevel ikke under frysepunktet –
Så kan jeg vel stole på at jeg får sendingen om
kort tid

     hilsen til alle  din hengivne E. M