Munchmuseet, MM N 773

MM N 773, Munchmuseet. Datert 17.5.1891. Brev til Karen Bjølstad

Vis forklaring av tegn og farger i visningen

Lukk forklaring av tegn og farger i visningen

Forklaring av tegn og farger i visningen

NB: Kombinasjoner av virkemidlene forekommer!

Munchs skrevne tekst

overstrøket tekst

Munchs skrevne tekst

Munchs skrevne tekst

tekst skrevet av andre enn EM selv

store strykninger gjort med strek, kryss el.l.

fet tekst er trykt tekst

{overskrevet tekst}

\tilføyd tekst i linjen/

tilføyd tekst over linjen

tilføyd tekst under linjen

lakune/uleselig tekst merkes med ...

‹uklar/vanskelig leselig tekst›

endring av rekkefølgen på ord
Billederne forhåbentlig2 bliver1 god

Skriv ut visningsforklaring
Munchmuseet N 773 bl. 1v

    
    F{ … }røken Karen Bjølstad
    Nordstrand
    Kristiania Norwege

 

Munchmuseet N 773, s. 1

    
    Kjære tante


    Reisen har jeg
måttet opsætte da
udstillingen åbnes
så sent. – Jeg må
derfor be dig låne
mig en 60 kr.

    Jeg reiser med
Kong Ragnar den
29de og Jeg
er nokså kje af
udlandet og det

 

Munchmuseet N 773, s. 2

skal bli hyggeligt
at komme hjem.

    Her er nu deiligt
og varmt.

    Jeg håber det
står godt til, venter
brev.

    
    Din hengivne
    Edvard Munch
Rue Lafayette 49