Munchmuseet, MM N 778

MM N 778, Munchmuseet. Datert 2.1892. Brev til Karen Bjølstad

Vis forklaring av tegn og farger i visningen

Lukk forklaring av tegn og farger i visningen

Forklaring av tegn og farger i visningen

NB: Kombinasjoner av virkemidlene forekommer!

Munchs skrevne tekst

overstrøket tekst

Munchs skrevne tekst

Munchs skrevne tekst

tekst skrevet av andre enn EM selv

store strykninger gjort med strek, kryss el.l.

fet tekst er trykt tekst

{overskrevet tekst}

\tilføyd tekst i linjen/

tilføyd tekst over linjen

tilføyd tekst under linjen

lakune/uleselig tekst merkes med ...

‹uklar/vanskelig leselig tekst›

endring av rekkefølgen på ord
Billederne forhåbentlig2 bliver1 god

Skriv ut visningsforklaring
Munchmuseet N 778, s. 1

    
    Kjære tante


    Jeg har igrunden ikke annet
at fortælle end at jeg befinder
mig vel – har havt virkelig
influenca en dag og en nat –
men var alt oppe dagen efter –
jeg fik den da jeg var ude hos
Skredsvig smittet af dem – de
var rent elendige men jeg greiet
den bra – forresten er den meget
farlig her i syden – Jeg var
igår i Monte Carlo    vi { … }feiret
fru { … }Skredsvigs fødselsdag – man vi
hørte på koncerten i Spille sale
huset – der er gratis – Det første som
blev spillet var Svendsen – en { … }Symphoni

 

Munchmuseet N 778, s. 2

    Jeg kommer vel til at
reise hjem igjen om
ikke så længe – det {s}Stipendiet Kommentar
var jo så lite dennegangen –
muligens alt i midten af
Marts. Hvordan er det
med  …  varekasserne til
mine Münchenerbilleder – de
har jeg brug for ved leilighed –
Det var vel bedst de bleve opbevaret
hos  …  min forgylder i
Karl Johansgade til brug
senere – Det var jo udmærket
om Andreas fik den pos{ … }ten
på 1200 Kr – Mine la
værtsfolk er svært hyggelige
– det er en overkonstabel – som
er mi{ … }n gode ven –

    Skredsvigs har leiet en hel
liden villa i nærheden af
Nizza – med en nydelig have
– Men de er rent ude

 

Munchmuseet N 778, s. 3

af sig for det er så koldt
der – de må ligge med
varmeflasker om natten
 …  – Jeg fik nok føle
det da jeg var derute – Jeg
frøs enda jeg hadde – frakken
og pelsen på mig – og
enda Skredsvig stak til mig
en af sine varmeflasker –

    Jeg har det da anderledes
i mit værelse – når det er
solskin – sidder jeg ved åbne vinduer
– jeg har en liden altan udenfor
Forresten er vi nok enig om
både jeg og Skredsvig at klimaet
for os er best hjemme – Men
han han tør ikke si det når
konen er tilstede for hun vil
helst bo i syden – Ja

    Det { … }er rart at tænke på hvor
vi nu skal havne – det er

 

Munchmuseet N 778, s. 4

det bedste bare at ta en
ganske liden bekveæmmelighed
h helst blot om det bare
var 2 værelser eller tre små –
nu { … }Andreas ikke blir hjemme
– og det går vel ikke noe videre
med logerende –

     Med hilsen
til alle

    Din hengivne E Munch