Munchmuseet, MM N 781

MM N 781, Munchmuseet. Datert 20.10.1892. Brev til Karen Bjølstad

Vis forklaring av tegn og farger i visningen

Lukk forklaring av tegn og farger i visningen

Forklaring av tegn og farger i visningen

NB: Kombinasjoner av virkemidlene forekommer!

Munchs skrevne tekst

overstrøket tekst

Munchs skrevne tekst

Munchs skrevne tekst

tekst skrevet av andre enn EM selv

store strykninger gjort med strek, kryss el.l.

fet tekst er trykt tekst

{overskrevet tekst}

\tilføyd tekst i linjen/

tilføyd tekst over linjen

tilføyd tekst under linjen

lakune/uleselig tekst merkes med ...

‹uklar/vanskelig leselig tekst›

endring av rekkefølgen på ord
Billederne forhåbentlig2 bliver1 god

Skriv ut visningsforklaring
Munchmuseet N 781 bl. 1v

    
    Fraulein Karen Bjølstad
    Nordstrand
    Kristiania
    Norwegen

 

Munchmuseet N 781 bl. 1r

    Vær så snil at sende hid ned min
tegnemappe ({m}samt alle mine tegninger –
de der findes i skufferne) samt { … }alle
kritikker af mine { … }billeder (findes i sku
min komode i værelset mit) De sendes lettest
og billigst pr. Stetinerdampskip. – { … }Udstillingen
bliver ikke før om en fjorten dage – da mine
billeder er forsinket på veien – I Berlin er
Jeg har det meget { … }godt hernede –
Min adresse er foreløpig –

    
                      Cafe Bau{ … }er
{ … }Din E M.

 Unter den Linden 26