Munchmuseet, MM N 796

MM N 796, Munchmuseet. Datert 1893. Brev til Karen Bjølstad

Vis forklaring av tegn og farger i visningen

Lukk forklaring av tegn og farger i visningen

Forklaring av tegn og farger i visningen

NB: Kombinasjoner av virkemidlene forekommer!

Munchs skrevne tekst

overstrøket tekst

Munchs skrevne tekst

Munchs skrevne tekst

tekst skrevet av andre enn EM selv

store strykninger gjort med strek, kryss el.l.

fet tekst er trykt tekst

{overskrevet tekst}

\tilføyd tekst i linjen/

tilføyd tekst over linjen

tilføyd tekst under linjen

lakune/uleselig tekst merkes med ...

‹uklar/vanskelig leselig tekst›

endring av rekkefølgen på ord
Billederne forhåbentlig2 bliver1 god

Skriv ut visningsforklaring
Munchmuseet N 796 bl. 1v

    
    Fraulein Karen Bjølstad
    Nordstrand
    Kristiania
    Norwegen

 

Munchmuseet N 796 bl. 1r

    
    Kjære tante!


    Jeg er nu i München og kommer
sandsynligvis til at reise hjem
om noen dage –

     Med hilsen til alle
    Din Edv. Munch