Munchmuseet, MM N 807

MM N 807, Munchmuseet. Datert 14.11.1894. Brev til Karen Bjølstad

Vis forklaring av tegn og farger i visningen

Lukk forklaring av tegn og farger i visningen

Forklaring av tegn og farger i visningen

NB: Kombinasjoner av virkemidlene forekommer!

Munchs skrevne tekst

overstrøket tekst

Munchs skrevne tekst

Munchs skrevne tekst

tekst skrevet av andre enn EM selv

store strykninger gjort med strek, kryss el.l.

fet tekst er trykt tekst

{overskrevet tekst}

\tilføyd tekst i linjen/

tilføyd tekst over linjen

tilføyd tekst under linjen

lakune/uleselig tekst merkes med ...

‹uklar/vanskelig leselig tekst›

endring av rekkefølgen på ord
Billederne forhåbentlig2 bliver1 god

Skriv ut visningsforklaring
Munchmuseet N 807, s. 1
    Berlin 14/11 94


    Kjære tante!
 Du synes vel
jeg er dårlig til at skrive – Grunden
er at jeg har været så optaget – Først
udstillingen i Stockholm og så her
hvor jeg har havt mange besøg
at gjøre – jeg har var for nogle dage
siden i Hamburg – hvor jeg gjorde e{ … }n
portrætbestilling færdig og tjente på
det 200 Mk. Du ser det begynder
at se lysere ud med fortjenesten –
I Stockholm var der i de sidste
dage trængsel på udstillingen så
jeg tiltrods for Rl kunsthandleren
vil tjener et par hundrede kroner
til der. – Jeg er i meget godt arbeids-
humør – har begyndt at radere
for mulig senere at udgive en
liden samling – raderinger – Det er

 

Munchmuseet N 807, s. 2

vel nu vinter hjemme – her er
endnu mild høst – nu har jeg
ikke seet norsk vinter på 5 år
det jeg  …  synes længter efter { … }den
af og til – – men jeg gjør jo
rettest i at blive her hvor jeg { … }har
flere formuende bekjendte –

    – Jeg sidder nu i en
restaurant i Thiergarten ved en
seidel øl – { … }jeg har taget mig
en spadsertur i Thiergarten – ‹de
det er det deiligste måneskinsveir –
– klokken er forresten mange så jeg
snart går hjem i pensjonen der
ligger her i nærheden – Japanerne
er i pensionen er forfærdelig stolte
over deres { … }landsmænd i Japan

    – Jeg håber fremdeles alt { … }står
vel til hjemme – skriv ofte om selv
om jeg skulde være doven dertil

    
    Hils allesammen – osså Andreas
jeg skriver snart til ham

    Din heng. Edvard Munch