Munchmuseet, MM N 824

MM N 824, Munchmuseet. Datert 1896. Brev til Karen Bjølstad

Vis forklaring av tegn og farger i visningen

Lukk forklaring av tegn og farger i visningen

Forklaring av tegn og farger i visningen

NB: Kombinasjoner av virkemidlene forekommer!

Munchs skrevne tekst

overstrøket tekst

Munchs skrevne tekst

Munchs skrevne tekst

tekst skrevet av andre enn EM selv

store strykninger gjort med strek, kryss el.l.

fet tekst er trykt tekst

{overskrevet tekst}

\tilføyd tekst i linjen/

tilføyd tekst over linjen

tilføyd tekst under linjen

lakune/uleselig tekst merkes med ...

‹uklar/vanskelig leselig tekst›

endring av rekkefølgen på ord
Billederne forhåbentlig2 bliver1 god

Skriv ut visningsforklaring
Munchmuseet N 824 bl. 1r
    
    Kjære tante!


    Tak for { … }brevet – Jeg sendte
lidt penger til Eder fornylig
forhåbentlig kan jeg snart sende
mer – Jeg er nu halvveis
på reisefødder – mulig reiser
jeg snart til Tydskland forat
blive der et { … }par måneders
tid – Ellers er alt i sin
gamle gjænge og jeg har
ikke meget at fortælle –
I grunden finder jeg mig
nu ganske bra her i Paris
– er ha{ … }lvt aclimatiseret – men
det er nu så  …  rotet

 

Munchmuseet N 824 bl. 1v

på atelieret at jeg bare af
den grund må reise –

    Jeg var forleden på Per Gynt-opførelsen
{ … }i theater L’Œuvre – Stykket
gjorde megen lykke

    Jeg håber at Tyfusen ikke
kommer ud til Nordstrand og
at I ikke drikker vandet for
det er vel { … }fuldt af smittestoffer

    Jeg ser  …  { … }af blad‹ene› at
I har fuld vinter – her er
nu meget mildt –

    Det skal blive { … }morsomt
at komme hjem og træffe
Eder alle friske – det blir nu
snart et års siden jeg { … }reiste –
tiden går fort –

    
    Hilsen til alle
    Din hengivne E Munch