Munchmuseet, MM N 849

MM N 849, Munchmuseet. Datert 6.1893. Brev til Karen Bjølstad

Vis forklaring av tegn og farger i visningen

Lukk forklaring av tegn og farger i visningen

Forklaring av tegn og farger i visningen

NB: Kombinasjoner av virkemidlene forekommer!

Munchs skrevne tekst

overstrøket tekst

Munchs skrevne tekst

Munchs skrevne tekst

tekst skrevet av andre enn EM selv

store strykninger gjort med strek, kryss el.l.

fet tekst er trykt tekst

{overskrevet tekst}

\tilføyd tekst i linjen/

tilføyd tekst over linjen

tilføyd tekst under linjen

lakune/uleselig tekst merkes med ...

‹uklar/vanskelig leselig tekst›

endring av rekkefølgen på ord
Billederne forhåbentlig2 bliver1 god

Skriv ut visningsforklaring
Munchmuseet N 849 bl. 1r
    
    Kjære Tante


    Jeg har skrevet et brev
til Dig til Nordstrand.
Er Du i Aasgaardstrand
telegrafer fra Horten
(hvis det ikke går an i
Aasgaardstrand) 200 Kroner.

    Vil helst reise hjem i det
gode veir og sidder pengeløs i
Berlin.

     Din E M.


    Adresse. Hotel Hippodrome
    Ch Berlinerstrass Kommentare
    Charlottenburg Berlin