Munchmuseet, MM N 868

MM N 868, Munchmuseet. Datert 6.3.1904. Brev til Karen Bjølstad

Vis forklaring av tegn og farger i visningen

Lukk forklaring av tegn og farger i visningen

Forklaring av tegn og farger i visningen

NB: Kombinasjoner av virkemidlene forekommer!

Munchs skrevne tekst

overstrøket tekst

Munchs skrevne tekst

Munchs skrevne tekst

tekst skrevet av andre enn EM selv

store strykninger gjort med strek, kryss el.l.

fet tekst er trykt tekst

{overskrevet tekst}

\tilføyd tekst i linjen/

tilføyd tekst over linjen

tilføyd tekst under linjen

lakune/uleselig tekst merkes med ...

‹uklar/vanskelig leselig tekst›

endring av rekkefølgen på ord
Billederne forhåbentlig2 bliver1 god

Skriv ut visningsforklaring
Munchmuseet N 868 bl. 1v

    
    Fraulein Karen Bjølstad

    Norwegen
    Nordstrand Aker

 

Munchmuseet N 868 bl. 1r
    
    Kjære Tante!
 Jeg er i
Berlin igjen og reiser vel
om nogle Dage til Weimar –
Jeg har saa mange Breve at
skrive så jeg sender nu blot
dette. Alt vel

    
    Din Edv. Munch