Munchmuseet, MM N 892

MM N 892, Munchmuseet. Datert 23.10.1905. Brev til Karen Bjølstad

Vis forklaring av tegn og farger i visningen

Lukk forklaring av tegn og farger i visningen

Forklaring av tegn og farger i visningen

NB: Kombinasjoner av virkemidlene forekommer!

Munchs skrevne tekst

overstrøket tekst

Munchs skrevne tekst

Munchs skrevne tekst

tekst skrevet av andre enn EM selv

store strykninger gjort med strek, kryss el.l.

fet tekst er trykt tekst

{overskrevet tekst}

\tilføyd tekst i linjen/

tilføyd tekst over linjen

tilføyd tekst under linjen

lakune/uleselig tekst merkes med ...

‹uklar/vanskelig leselig tekst›

endring av rekkefølgen på ord
Billederne forhåbentlig2 bliver1 god

Skriv ut visningsforklaring
Munchmuseet N 892 bl. 1v

    
    Fraulein Karen Bjølstad
    Aker
    Nordstrand
    Norwegen

 

Munchmuseet N 892 bl. 1r

    Jeg undres på hvad det blir
til i Norge – Republik eller
Konge –
    
    Kjære T.


    Jeg holder nu Norske
Blad så { … }der beh{ … }øves
ikke at sendes mig –

    Jeg har nu malt et Par
Portrætter færdige og reiser muligvis
strax til Weimar forat male
et Par nye Portrætter

     Hilsen  Din E Munch