Munchmuseet, MM N 919

MM N 919, Munchmuseet. Datert 1906. Brev til Karen Bjølstad

Vis forklaring av tegn og farger i visningen

Lukk forklaring av tegn og farger i visningen

Forklaring av tegn og farger i visningen

NB: Kombinasjoner av virkemidlene forekommer!

Munchs skrevne tekst

overstrøket tekst

Munchs skrevne tekst

Munchs skrevne tekst

tekst skrevet av andre enn EM selv

store strykninger gjort med strek, kryss el.l.

fet tekst er trykt tekst

{overskrevet tekst}

\tilføyd tekst i linjen/

tilføyd tekst over linjen

tilføyd tekst under linjen

lakune/uleselig tekst merkes med ...

‹uklar/vanskelig leselig tekst›

endring av rekkefølgen på ord
Billederne forhåbentlig2 bliver1 god

Skriv ut visningsforklaring
Munchmuseet N 919 bl. 1v

    
    Fraulein K. Bjølstad

    Nordstrand, Norwegen
    Aker
    pr. Kristiania

 

Munchmuseet N 919 bl. 1r
    
    Kjære T.
 Vil Du huske på
at { … }lade alle Aviser og
Papirer { … }i mit Hus op{ … }bevare –
Der ligger vist meget løst
omkring. {l}Lad det indlaase!

    
    Din Edv Munch