Munchmuseet, MM N 925

MM N 925, Munchmuseet. Datert 12.6.1907. Brev til Karen Bjølstad

Vis forklaring av tegn og farger i visningen

Lukk forklaring av tegn og farger i visningen

Forklaring av tegn og farger i visningen

NB: Kombinasjoner av virkemidlene forekommer!

Munchs skrevne tekst

overstrøket tekst

Munchs skrevne tekst

Munchs skrevne tekst

tekst skrevet av andre enn EM selv

store strykninger gjort med strek, kryss el.l.

fet tekst er trykt tekst

{overskrevet tekst}

\tilføyd tekst i linjen/

tilføyd tekst over linjen

tilføyd tekst under linjen

lakune/uleselig tekst merkes med ...

‹uklar/vanskelig leselig tekst›

endring av rekkefølgen på ord
Billederne forhåbentlig2 bliver1 god

Skriv ut visningsforklaring
Munchmuseet N 925 bl. 1r

    M …  Ed … 
    

 

Munchmuseet N 925 bl. 1v

    Min adresse
er nu:
Warnmünde
poste restante
Er {d}I kanskje i
Aasgaardstrand?

    
    – Hilsen  E M

    
    Fraulein K. Bjølstad
    Nordstrand
    Aker
    Norwegen