Munchmuseet, MM N 930

MM N 930, Munchmuseet. Datert 9.12.1907. Brev til Karen Bjølstad

Vis forklaring av tegn og farger i visningen

Lukk forklaring av tegn og farger i visningen

Forklaring av tegn og farger i visningen

NB: Kombinasjoner av virkemidlene forekommer!

Munchs skrevne tekst

overstrøket tekst

Munchs skrevne tekst

Munchs skrevne tekst

tekst skrevet av andre enn EM selv

store strykninger gjort med strek, kryss el.l.

fet tekst er trykt tekst

{overskrevet tekst}

\tilføyd tekst i linjen/

tilføyd tekst over linjen

tilføyd tekst under linjen

lakune/uleselig tekst merkes med ...

‹uklar/vanskelig leselig tekst›

endring av rekkefølgen på ord
Billederne forhåbentlig2 bliver1 god

Skriv ut visningsforklaring
Munchmuseet N 930 bl. 1v

    
    Fraulein Karen Bjølstad

    Norwegen
    Nordstrand
    Aker

 

Munchmuseet N 930 bl. 1r
    
    Kjære T.
 Det blir nok blot
Hilsener – Jeg holder { … }på med
et større Arbeide for et
Theater – så jeg ikke får
Ro til Brevskrivning – Det blir
snart færdig – Alt vel – Håber
osså hos Eder –

    
    Mange Hilsener til alle –
    Din Edv. Munch