Munchmuseet, MM N 944

MM N 944, Munchmuseet. Datert 28.11.1908. Brev til Karen Bjølstad

Vis forklaring av tegn og farger i visningen

Lukk forklaring av tegn og farger i visningen

Forklaring av tegn og farger i visningen

NB: Kombinasjoner av virkemidlene forekommer!

Munchs skrevne tekst

overstrøket tekst

Munchs skrevne tekst

Munchs skrevne tekst

tekst skrevet av andre enn EM selv

store strykninger gjort med strek, kryss el.l.

fet tekst er trykt tekst

{overskrevet tekst}

\tilføyd tekst i linjen/

tilføyd tekst over linjen

tilføyd tekst under linjen

lakune/uleselig tekst merkes med ...

‹uklar/vanskelig leselig tekst›

endring av rekkefølgen på ord
Billederne forhåbentlig2 bliver1 god

Skriv ut visningsforklaring
Munchmuseet N 944 bl. 1v

    
    Frøken Karen Bjølstad
    Nordstrand
    Aker
    Norge

 

Munchmuseet N 944 bl. 1r
    
    Kjære tante!
 Jeg skriver
idag blot forat sige at
100 Kroner er afsendt – og

    Jeg kommer mig stadi
– og har havt udmærket
af Kuren – Jeg blir vel her
ikke så længe – kommer
vel til senere at ta et
roligt Opholdssted på Landet
her – Skriver snart igjen og
fortæller om mit Liv her
Kliniken

    
    Mange Hilsener til
Alle

    Din Edvard Munch

28-11-08 Kjøbenhavn