Munchmuseet, MM N 945

MM N 945, Munchmuseet. Datert 5.12.1908. Brev til Karen Bjølstad

Vis forklaring av tegn og farger i visningen

Lukk forklaring av tegn og farger i visningen

Forklaring av tegn og farger i visningen

NB: Kombinasjoner av virkemidlene forekommer!

Munchs skrevne tekst

overstrøket tekst

Munchs skrevne tekst

Munchs skrevne tekst

tekst skrevet av andre enn EM selv

store strykninger gjort med strek, kryss el.l.

fet tekst er trykt tekst

{overskrevet tekst}

\tilføyd tekst i linjen/

tilføyd tekst over linjen

tilføyd tekst under linjen

lakune/uleselig tekst merkes med ...

‹uklar/vanskelig leselig tekst›

endring av rekkefølgen på ord
Billederne forhåbentlig2 bliver1 god

Skriv ut visningsforklaring
Munchmuseet N 945, s. 1

    
5-12-08
Kochsvei 21    Kjære tante!


    Jeg får vel fortælle lidt
om mit Liv her – der
jo er meget forskjelligt
fra mit vanlige – Først var
jeg lang tid i S …  Sengen –
og lidt efter lidt begyndte de
forskjellige Kure – Hjerte-
massage – Elektrisering –
Bade – Furunåalsbad og
{ … }Elektriske Lysbad – der virker
fortræffeligt – Efter Frokosten
har jeg fået Luftkur – legges
indpakket ved åbne vinduer –

    En forandring har jeg undergået – jeg m{ … }å
bruge Lorgnet – det kjeder mig –

 

Munchmuseet N 945, s. 2

    Jeg har et meget hyggeligt
Værelse – og har begyndt
at male – Jeg spiser på
mit Værelse – det generer mig
at spise med de mange
Patienter.

    { … }Det er hyggelige og flinke
Sygepleiersker – I Begyndelsen
var det { … }besynderligt at
måtte lade sig kommandere
af unge og ældre her.

    – Nu er De ikke stået op
Hr. Munch? –

    Nu må De på Luftekur –
stadig væk Befalinger der
måtte adlydes –

    – Det var heldigt at
jeg fik Lov til at udføre

 

Munchmuseet N 945, s. 3

mine Foretninger { … }som ordne
Udstillinger og lignende – Det
adspredte mig – meget – Jeg
{har}fik da ordnet Udstillingen
her og flere samtidig i
Tydskland – Det var jo
velment med St Olavsordenen
og tydet jo på godt Sindelag
– men jeg kan er nu ikke
netop for den {s}Slags Prydelser –
og jeg tror nok jeg tidligere
havde nægtet at ta mod
den – Jeg kan ennu ikke
si når – jeg reiser væk.
–      – – – –

    Nu blev jeg afbrudt af

 

Munchmuseet N 945, s. 4

Pigen der kom med det lille runde Frokostbord
– Jeg blir her sikkert denne Måned så
har jeg tænkt på et lid{ … }et Sted på Landet – jeg
må jo osså ha en Efterkur –

    – Jeg spadserer og kjører nu om Dagen    Forhåbentlig
vil jeg få { … }råde Bod på meget – men helt
at få væk Nerveondet er vel ikke tænkeligt
– det er jo for stor Del arvet efter vor Far
– Hjerteklap og Uro havde han jo i høi
Grad – Jeg længter nok efter at se og male Norsk
Natur – og vilde gjerne se ned om i Eders hyggelige
Værelser med den deilige Udsigt – {Til}Men til Kristiania har
jeg liden Lyst – Kanske til Våren jeg finder mig { … }et Sted i sydli

 

Munchmuseet N 945 bl. 1v

Nærheden af Kristiansand
     Mange Hilsener til alle  Din hengivne Edvard Munch
    Hils den tro Oline!