Munchmuseet, MM N 951

MM N 951, Munchmuseet. Datert 11.5.1909. Brev til Karen Bjølstad

Vis forklaring av tegn og farger i visningen

Lukk forklaring av tegn og farger i visningen

Forklaring av tegn og farger i visningen

NB: Kombinasjoner av virkemidlene forekommer!

Munchs skrevne tekst

overstrøket tekst

Munchs skrevne tekst

Munchs skrevne tekst

tekst skrevet av andre enn EM selv

store strykninger gjort med strek, kryss el.l.

fet tekst er trykt tekst

{overskrevet tekst}

\tilføyd tekst i linjen/

tilføyd tekst over linjen

tilføyd tekst under linjen

lakune/uleselig tekst merkes med ...

‹uklar/vanskelig leselig tekst›

endring av rekkefølgen på ord
Billederne forhåbentlig2 bliver1 god

Skriv ut visningsforklaring
Munchmuseet N 951 bl. 1r

    

 

Munchmuseet N 951 bl. 1v
    
    Kjære Tante


Jeg har
installeret mig
her – hvor
jeg liker mig
godt – skriver
strax

    
    Din E Munch

    
    Frøken Karen Bjølstad
    Nordstrand
    Aker