Munchmuseet, MM N 953

MM N 953, Munchmuseet. Datert 1909. Brev til Karen Bjølstad

Vis forklaring av tegn og farger i visningen

Lukk forklaring av tegn og farger i visningen

Forklaring av tegn og farger i visningen

NB: Kombinasjoner av virkemidlene forekommer!

Munchs skrevne tekst

overstrøket tekst

Munchs skrevne tekst

Munchs skrevne tekst

tekst skrevet av andre enn EM selv

store strykninger gjort med strek, kryss el.l.

fet tekst er trykt tekst

{overskrevet tekst}

\tilføyd tekst i linjen/

tilføyd tekst over linjen

tilføyd tekst under linjen

lakune/uleselig tekst merkes med ...

‹uklar/vanskelig leselig tekst›

endring av rekkefølgen på ord
Billederne forhåbentlig2 bliver1 god

Skriv ut visningsforklaring
Munchmuseet N 953 bl. 1r
    
    Kjære tante!


    Jeg har funnet mig
et bra Hus her og
håber at trives efter
det bevægede Udenlands-
liv – Jeg sender strax
nogle hundrede Kroner

 

Munchmuseet N 953 bl. 1v

som I kan lægge på
Eders Sparebøsser –

    Det {blir}er ikke så langt
fra Aasgaardstrand så
vi forhåbentlig snart
kan se hinanden – Til
Kristiania { … }kommer jeg
næppe

     Mange Hilsener
    Din E Munch