Munchmuseet, MM N 955

MM N 955, Munchmuseet. Datert 20.6.1909. Brev til Karen Bjølstad

Vis forklaring av tegn og farger i visningen

Lukk forklaring av tegn og farger i visningen

Forklaring av tegn og farger i visningen

NB: Kombinasjoner av virkemidlene forekommer!

Munchs skrevne tekst

overstrøket tekst

Munchs skrevne tekst

Munchs skrevne tekst

tekst skrevet av andre enn EM selv

store strykninger gjort med strek, kryss el.l.

fet tekst er trykt tekst

{overskrevet tekst}

\tilføyd tekst i linjen/

tilføyd tekst over linjen

tilføyd tekst under linjen

lakune/uleselig tekst merkes med ...

‹uklar/vanskelig leselig tekst›

endring av rekkefølgen på ord
Billederne forhåbentlig2 bliver1 god

Skriv ut visningsforklaring
Munchmuseet N 955 bl. 1v

    
    Frøken Karen Bjølstad

    Aker
    Nordstrand

 

Munchmuseet N 955 bl. 1r
    
    Kjære tante!


    Jeg mangler Sengklæder til
to Senge – Dyner Lagener og Hovedpuder
– Kan Du skaffe det tilveie og
sende ned – ({N}Et Par uldtæpper)
Ikke Madrasser

    
    Din E Munch

    Jeg er på en liden Tur til Bergen til
    min Udstilling