Munchmuseet, MM N 970

MM N 970, Munchmuseet. Datert 1896. Brev til Karen Bjølstad

Vis forklaring av tegn og farger i visningen

Lukk forklaring av tegn og farger i visningen

Forklaring av tegn og farger i visningen

NB: Kombinasjoner av virkemidlene forekommer!

Munchs skrevne tekst

overstrøket tekst

Munchs skrevne tekst

Munchs skrevne tekst

tekst skrevet av andre enn EM selv

store strykninger gjort med strek, kryss el.l.

fet tekst er trykt tekst

{overskrevet tekst}

\tilføyd tekst i linjen/

tilføyd tekst over linjen

tilføyd tekst under linjen

lakune/uleselig tekst merkes med ...

‹uklar/vanskelig leselig tekst›

endring av rekkefølgen på ord
Billederne forhåbentlig2 bliver1 god

Skriv ut visningsforklaring
Munchmuseet N 970 bl. 1v

    
    Mlle Karen Bjølstad
    Norstrand pr Kristiania
    Norwege

 

Munchmuseet N 970 bl. 1r
    Knocke-sur-mer, Belgique
    Kjære tante!
 Jeg befinder mig
nu i Knocke-sur-mer, Belgique
– Her er vakkert, og {s}malerisk,
{ … }et lidet badested som Aasgaardstrand
– Jeg bliver her en par ugers tid
og reiser så tilbage til Paris

    Med det første kommer jeg altså
ikke hjem – Skriver snart m

    
    Hilsen til alle  Din E Munch