Munchmuseet, MM N 974

MM N 974, Munchmuseet. Datert 24.9.1912. Brev til Karen Bjølstad

Vis forklaring av tegn og farger i visningen

Lukk forklaring av tegn og farger i visningen

Forklaring av tegn og farger i visningen

NB: Kombinasjoner av virkemidlene forekommer!

Munchs skrevne tekst

overstrøket tekst

Munchs skrevne tekst

Munchs skrevne tekst

tekst skrevet av andre enn EM selv

store strykninger gjort med strek, kryss el.l.

fet tekst er trykt tekst

{overskrevet tekst}

\tilføyd tekst i linjen/

tilføyd tekst over linjen

tilføyd tekst under linjen

lakune/uleselig tekst merkes med ...

‹uklar/vanskelig leselig tekst›

endring av rekkefølgen på ord
Billederne forhåbentlig2 bliver1 god

Skriv ut visningsforklaring
Munchmuseet N 974 bl. 1v

    
    Frøken Karen Bjølstad

    Nordstrand

 

Munchmuseet N 974 bl. 1r
    
Kjære tante!


    Reiser på en 8 Dages Tur til
Köln – og Breve naar mig
i  Köln poste restante –

    Jeg har havt svært meget
at gjøre i Sommer – og
den store Have tar kræver
osså meget Bryderi –

    Jeg faar nu mindre at
gjøre – og det skal bli
godt at blive kvit Havestellet –

    – Haaber I begge har
det godt – Forhaabentlig
kan jeg komme i Ro
for mit arbeide så jeg
kan se ud til Eder. –

    
    Mange Hilsener til
begge

    Din hengivne
    Edvard Munch