Munchmuseet, MM N 1008

MM N 1008, Munchmuseet. Datert 27.5.1926. Brev til Karen Bjølstad

Vis forklaring av tegn og farger i visningen

Lukk forklaring av tegn og farger i visningen

Forklaring av tegn og farger i visningen

NB: Kombinasjoner av virkemidlene forekommer!

Munchs skrevne tekst

overstrøket tekst

Munchs skrevne tekst

Munchs skrevne tekst

tekst skrevet av andre enn EM selv

store strykninger gjort med strek, kryss el.l.

fet tekst er trykt tekst

{overskrevet tekst}

\tilføyd tekst i linjen/

tilføyd tekst over linjen

tilføyd tekst under linjen

lakune/uleselig tekst merkes med ...

‹uklar/vanskelig leselig tekst›

endring av rekkefølgen på ord
Billederne forhåbentlig2 bliver1 god

Skriv ut visningsforklaring
Munchmuseet N 1008 bl. 1r

    

 

Munchmuseet N 1008 bl. 1v
    Central Hotel, Berlin
    Kjære tante


    Mange hilsener
til begge fra
Berlin –  … 

    
    Din Edv. Munch

27-5-1926

    
    Frøken Karen Bjølstad
     …  Solveien
    Oslo
    Norvegen
    Nordstrand