Munchmuseet, MM N 1009

MM N 1009, Munchmuseet. Datert 8.6.1926. Brev til Karen Bjølstad

Vis forklaring av tegn og farger i visningen

Lukk forklaring av tegn og farger i visningen

Forklaring av tegn og farger i visningen

NB: Kombinasjoner av virkemidlene forekommer!

Munchs skrevne tekst

overstrøket tekst

Munchs skrevne tekst

Munchs skrevne tekst

tekst skrevet av andre enn EM selv

store strykninger gjort med strek, kryss el.l.

fet tekst er trykt tekst

{overskrevet tekst}

\tilføyd tekst i linjen/

tilføyd tekst over linjen

tilføyd tekst under linjen

lakune/uleselig tekst merkes med ...

‹uklar/vanskelig leselig tekst›

endring av rekkefølgen på ord
Billederne forhåbentlig2 bliver1 god

Skriv ut visningsforklaring
Munchmuseet N 1009 bl. 1r

    

 

Munchmuseet N 1009 bl. 1v
    
    Kjære tante!
 Jeg
reiser nu en tu
snart tilbage – Blir
her nogle dage

    
    Mange hilsener
til begge

    Din Edv. Munch

    
    Frøken Karen Bjølstad

    Solveien
    Nordstrand