Munchmuseet, MM N 1012

MM N 1012, Munchmuseet. Datert 20.10.1926. Brev til Karen Bjølstad

Vis forklaring av tegn og farger i visningen

Lukk forklaring av tegn og farger i visningen

Forklaring av tegn og farger i visningen

NB: Kombinasjoner av virkemidlene forekommer!

Munchs skrevne tekst

overstrøket tekst

Munchs skrevne tekst

Munchs skrevne tekst

tekst skrevet av andre enn EM selv

store strykninger gjort med strek, kryss el.l.

fet tekst er trykt tekst

{overskrevet tekst}

\tilføyd tekst i linjen/

tilføyd tekst over linjen

tilføyd tekst under linjen

lakune/uleselig tekst merkes med ...

‹uklar/vanskelig leselig tekst›

endring av rekkefølgen på ord
Billederne forhåbentlig2 bliver1 god

Skriv ut visningsforklaring
Munchmuseet N 1012 bl. 1r

    

 

Munchmuseet N 1012 bl. 1v
    
    Kjære T.


    Hilsener til begge
fra Verdun –

    jeg reiser til Paris
nu – Her var alt som
under krigen

    Adr. i Paris
    poste restante

    
    Din E M –

    
    Også adresse. Grand Hotel rue Scribe Paris.

    
    Frk. Karen Bjølstad
    Nordstrand
    Solveien
    Oslo
    Norwége