Munchmuseet, MM N 1013

MM N 1013, Munchmuseet. Datert 21.10.1926. Brev til Karen Bjølstad

Vis forklaring av tegn og farger i visningen

Lukk forklaring av tegn og farger i visningen

Forklaring av tegn og farger i visningen

NB: Kombinasjoner av virkemidlene forekommer!

Munchs skrevne tekst

overstrøket tekst

Munchs skrevne tekst

Munchs skrevne tekst

tekst skrevet av andre enn EM selv

store strykninger gjort med strek, kryss el.l.

fet tekst er trykt tekst

{overskrevet tekst}

\tilføyd tekst i linjen/

tilføyd tekst over linjen

tilføyd tekst under linjen

lakune/uleselig tekst merkes med ...

‹uklar/vanskelig leselig tekst›

endring av rekkefølgen på ord
Billederne forhåbentlig2 bliver1 god

Skriv ut visningsforklaring
Munchmuseet N 1013, s. 1

    
    Kjære tante!


    Hjertelige gratulationer til
Din fødselsdag. Jeg håber Du
oplever mange – og det skal
bli hyggeli til sommeren atter
at ta en kjøretur sammen –

    – Jeg lå natten over i Verdun
Der var der meget som under
krigen – mange ødelagte huse
– Chausøren som kjørte mig
var tysk og havde været med at
storme et fort – han blev såret
på 4 steder – på hotellet var han
gode venner  …  en kelner der

 

Munchmuseet N 1013, s. 2

osså var såret men som franskmand
kjæmpet på den annen side –

    – Breve fra jer må vel
være kommet bort da jeg ingen
har fået – Håber det står godt
til

    
    Med mange hilsener til
begge
 Din hengivne


    Edvard Munch


    Grand Hotel
    rue Scribe
    Paris


21-10-1926