Munchmuseet, MM N 1014

MM N 1014, Munchmuseet. Datert 31.12.1926. Brev til Karen Bjølstad

Vis forklaring av tegn og farger i visningen

Lukk forklaring av tegn og farger i visningen

Forklaring av tegn og farger i visningen

NB: Kombinasjoner av virkemidlene forekommer!

Munchs skrevne tekst

overstrøket tekst

Munchs skrevne tekst

Munchs skrevne tekst

tekst skrevet av andre enn EM selv

store strykninger gjort med strek, kryss el.l.

fet tekst er trykt tekst

{overskrevet tekst}

\tilføyd tekst i linjen/

tilføyd tekst over linjen

tilføyd tekst under linjen

lakune/uleselig tekst merkes med ...

‹uklar/vanskelig leselig tekst›

endring av rekkefølgen på ord
Billederne forhåbentlig2 bliver1 god

Skriv ut visningsforklaring
Munchmuseet N 1014 bl. 1r

    

 

Munchmuseet N 1014 bl. 1v
    
    Kjære tante


    Riktig godt
nytår ønskes
begge


    
    Din hengivne
    Edvard Munch

{29}31-12-{1}26

    
    Frøken Karen Bjølstad
    Solveien
    Nordstrand