Munchmuseet, MM N 1042

MM N 1042, Munchmuseet. Ikke datert. Brev til Karen Bjølstad

Vis forklaring av tegn og farger i visningen

Lukk forklaring av tegn og farger i visningen

Forklaring av tegn og farger i visningen

NB: Kombinasjoner av virkemidlene forekommer!

Munchs skrevne tekst

overstrøket tekst

Munchs skrevne tekst

Munchs skrevne tekst

tekst skrevet av andre enn EM selv

store strykninger gjort med strek, kryss el.l.

fet tekst er trykt tekst

{overskrevet tekst}

\tilføyd tekst i linjen/

tilføyd tekst over linjen

tilføyd tekst under linjen

lakune/uleselig tekst merkes med ...

‹uklar/vanskelig leselig tekst›

endring av rekkefølgen på ord
Billederne forhåbentlig2 bliver1 god

Skriv ut visningsforklaring
Munchmuseet N 1042, s. 1
    
    Kjære tante!


    Jeg { … }har ennu
kunnet afs{ … }e 600 Kr –
som jeg sendte til Sparebanken

    – Det kan jo hænde
at jeg sælger mer
over Nytår og I skal
da få mer –

    – Jeg vilde gjerne Du
skulde forære til de vanlige
og en god Present til
Andreas Datter –

    Og så forære Onkel Edvard

 

Munchmuseet N 1042, s. 2

noget – For en 30 Kroners
    Penge
     En rigtig { … }god Jul
ønskes alle fra
 Din
heng. Edv Munch