Munchmuseet, MM N 1058

MM N 1058, Munchmuseet. Datert 25.10.1928. Brev til Karen Bjølstad

Vis forklaring av tegn og farger i visningen

Lukk forklaring av tegn og farger i visningen

Forklaring av tegn og farger i visningen

NB: Kombinasjoner av virkemidlene forekommer!

Munchs skrevne tekst

overstrøket tekst

Munchs skrevne tekst

Munchs skrevne tekst

tekst skrevet av andre enn EM selv

store strykninger gjort med strek, kryss el.l.

fet tekst er trykt tekst

{overskrevet tekst}

\tilføyd tekst i linjen/

tilføyd tekst over linjen

tilføyd tekst under linjen

lakune/uleselig tekst merkes med ...

‹uklar/vanskelig leselig tekst›

endring av rekkefølgen på ord
Billederne forhåbentlig2 bliver1 god

Skriv ut visningsforklaring
Munchmuseet N 1058, s. 1
    
    Kjære tante


    Mange hjertelige
lykønskninger til
fødselsdagen –

    Jeg er noget forkjølet
så jeg kommer
heller ut en af de

 

Munchmuseet N 1058, s. 2

første dage –
    Det er et slemt
influencaveir –

    Jeg sender noen
småting med Chauføren –
– Vin kommer ut
idag eller imorgen

    
    Mange hilsener
til begge

    Din hengivne

25-10-28