Munchmuseet, MM N 1069

MM N 1069, Munchmuseet. Ikke datert. Brev til Karen Bjølstad

Vis forklaring av tegn og farger i visningen

Lukk forklaring av tegn og farger i visningen

Forklaring av tegn og farger i visningen

NB: Kombinasjoner av virkemidlene forekommer!

Munchs skrevne tekst

overstrøket tekst

Munchs skrevne tekst

Munchs skrevne tekst

tekst skrevet av andre enn EM selv

store strykninger gjort med strek, kryss el.l.

fet tekst er trykt tekst

{overskrevet tekst}

\tilføyd tekst i linjen/

tilføyd tekst over linjen

tilføyd tekst under linjen

lakune/uleselig tekst merkes med ...

‹uklar/vanskelig leselig tekst›

endring av rekkefølgen på ord
Billederne forhåbentlig2 bliver1 god

Skriv ut visningsforklaring
Munchmuseet N 1069 bl. 1r

 

Munchmuseet N 1069 bl. 1v
    
    Kjære tante


    – Jeg er på
disse Kanter
forat se efter
Hus. Ved-
kommende i
Aasgaardstrand
kan få Baaden

    
    
    Din E M

    
    Fr. Karen
    Bjølstad
    Nordstrand
    Aker –