Munchmuseet, MM N 1070

MM N 1070, Munchmuseet. Ikke datert. Brev til Karen Bjølstad

Vis forklaring av tegn og farger i visningen

Lukk forklaring av tegn og farger i visningen

Forklaring av tegn og farger i visningen

NB: Kombinasjoner av virkemidlene forekommer!

Munchs skrevne tekst

overstrøket tekst

Munchs skrevne tekst

Munchs skrevne tekst

tekst skrevet av andre enn EM selv

store strykninger gjort med strek, kryss el.l.

fet tekst er trykt tekst

{overskrevet tekst}

\tilføyd tekst i linjen/

tilføyd tekst over linjen

tilføyd tekst under linjen

lakune/uleselig tekst merkes med ...

‹uklar/vanskelig leselig tekst›

endring av rekkefølgen på ord
Billederne forhåbentlig2 bliver1 god

Skriv ut visningsforklaring
Munchmuseet N 1070 bl. 1r

    

 

Munchmuseet N 1070 bl. 1v
    
    Kjære tante –


    De bedste
Lykønskninger
til Din Fødselsdag


    
    Din Edvard Munch


    Hotel
    Nordischer Hof
    Stettiner Bahnhof

    
    Frøken Karen Bjølstad

    Nordstrand
    pr. Kristiania
    Norwegen