Munchmuseet, MM N 1630

MM N 1630, Munchmuseet. Ikke datert. Brevutkast til Harald Kaarbø.

Vis forklaring av tegn og farger i visningen

Lukk forklaring av tegn og farger i visningen

Forklaring av tegn og farger i visningen

NB: Kombinasjoner av virkemidlene forekommer!

Munchs skrevne tekst

overstrøket tekst

Munchs skrevne tekst

Munchs skrevne tekst

tekst skrevet av andre enn EM selv

store strykninger gjort med strek, kryss el.l.

fet tekst er trykt tekst

{overskrevet tekst}

\tilføyd tekst i linjen/

tilføyd tekst over linjen

tilføyd tekst under linjen

lakune/uleselig tekst merkes med ...

‹uklar/vanskelig leselig tekst›

endring av rekkefølgen på ord
Billederne forhåbentlig2 bliver1 god

Skriv ut visningsforklaring
Creative Commons-lisens Munchmuseet N 1630 bl. 1r

    Jeg er overbevist om at De af godt
hjerte vil gjøre ret og skjæl til begge
sider – Men nu er det så at
De ikke helt kan sætte Dem ind
i sagen og min indstilling til den og
så har jeg jo været klar over at
De nok får et høist ensidigt billede
af det hele deroppe og at nok ikke
alt forklares på en rigtig måte –

    Jeg forstår nu at De ikke rigtig
har begreb om hvordan det altsammen
kom til at stå for mig ved min
nieces reise – Det var jo ikke blot
for at klage sin nød – Det var jo
{ … }lang tid forberedt og det var jo temmelig
uoverkommelige anmodninger – – Dertil tiltrods for
stærke advarsler –

    Jeg skal komme lidt ind på en
sagen når jeg får bedre tid –

 

Creative Commons-lisens Munchmuseet N 1630 bl. 1v

Nu spiller er jo hovedsagen den at
jeg er helt klar over min holdning
herefter. Dette har jeg jo nu forklaret
Dem –