Munchmuseet, MM N 1647

MM N 1647, Munchmuseet. Ikke datert. Brevutkast til Albert Balchen.

Vis forklaring av tegn og farger i visningen

Lukk forklaring av tegn og farger i visningen

Forklaring av tegn og farger i visningen

NB: Kombinasjoner av virkemidlene forekommer!

Munchs skrevne tekst

overstrøket tekst

Munchs skrevne tekst

Munchs skrevne tekst

tekst skrevet av andre enn EM selv

store strykninger gjort med strek, kryss el.l.

fet tekst er trykt tekst

{overskrevet tekst}

\tilføyd tekst i linjen/

tilføyd tekst over linjen

tilføyd tekst under linjen

lakune/uleselig tekst merkes med ...

‹uklar/vanskelig leselig tekst›

endring av rekkefølgen på ord
Billederne forhåbentlig2 bliver1 god

Skriv ut visningsforklaring
Munchmuseet N 1647 bl. 1r
    
    Kjære hr Balchen


    Tusind takk for det hyggelige
samvær – Jeg håber De ikke led
for meget ved at sidde på chaise-
longen – Jeg skulde læse og måtte
derfor ta stolen – Jeg tænkte forøvrigt
De skulde hvilt på «chaiselongens
puder»    Desværre er det så lydt
i det eneste brugelige opholdsværelse

    Jeg håber De forstod at det
var «romanen», som jeg sa, jeg
fortalte Dem igår – Det er jo bra
og hæderlige mennesker – Tiltrods
derfor kan i alle familier hænde
hva man må itide gardere sig
mot

 

Munchmuseet N 1647 bl. 1v

mot – Det var osså i fuld
tilid til Deres { … }diskretion


    
    Med de bedste hilsener til
Dem og Deres familie –


    Deres hengivne

    Edvard Munch