Munchmuseet, MM N 1662

MM N 1662, Munchmuseet. Datert 14.8.1908. Brevutkast til Vilhelm Dybwad.

Vis forklaring av tegn og farger i visningen

Lukk forklaring av tegn og farger i visningen

Forklaring av tegn og farger i visningen

NB: Kombinasjoner av virkemidlene forekommer!

Munchs skrevne tekst

overstrøket tekst

Munchs skrevne tekst

Munchs skrevne tekst

tekst skrevet av andre enn EM selv

store strykninger gjort med strek, kryss el.l.

fet tekst er trykt tekst

{overskrevet tekst}

\tilføyd tekst i linjen/

tilføyd tekst over linjen

tilføyd tekst under linjen

lakune/uleselig tekst merkes med ...

‹uklar/vanskelig leselig tekst›

endring av rekkefølgen på ord
Billederne forhåbentlig2 bliver1 god

Skriv ut visningsforklaring
Munchmuseet N 1662, s. 1
    Warnemünde
14-8-08    Her Advokat Dybwad


    I Anledning af
Deres to Breve skal
jeg meddele Dem at
jeg er af den Formening
at bemeldte Brevkort
ikke indeholder de
af Dem nævnte
Beskyldninger mod
Hr Krohg

    
    Ærb
    Edvard Munch

 

Munchmuseet N 1662, s. 2
    
Warnemunde
14-8-08
    Jeg har modtaget
Deres