Munchmuseet, MM N 1664

MM N 1664, Munchmuseet. Datert 24.7.1930. Brevutkast til Det kongelige Academie for de Skønne Kunster .

Vis forklaring av tegn og farger i visningen

Lukk forklaring av tegn og farger i visningen

Forklaring av tegn og farger i visningen

NB: Kombinasjoner av virkemidlene forekommer!

Munchs skrevne tekst

overstrøket tekst

Munchs skrevne tekst

Munchs skrevne tekst

tekst skrevet av andre enn EM selv

store strykninger gjort med strek, kryss el.l.

fet tekst er trykt tekst

{overskrevet tekst}

\tilføyd tekst i linjen/

tilføyd tekst over linjen

tilføyd tekst under linjen

lakune/uleselig tekst merkes med ...

‹uklar/vanskelig leselig tekst›

endring av rekkefølgen på ord
Billederne forhåbentlig2 bliver1 god

Skriv ut visningsforklaring
Munchmuseet N 1664 bl. 1r

    
    Til Det Kongelige Akadmi
For De skjønne Kunster
.


    Jeg må herved få udtrykke
min tak for den store
ære akademiet har gjort
mig ved at vælge mig til
dets overordentlige medlem

    
    Deres ærbødige
    Edvard Munch

24-7-30 Skøien