Munchmuseet, MM N 1670

MM N 1670, Munchmuseet. Datert 1937. Brevutkast til Carl Dørnberger.

Vis forklaring av tegn og farger i visningen

Lukk forklaring av tegn og farger i visningen

Forklaring av tegn og farger i visningen

NB: Kombinasjoner av virkemidlene forekommer!

Munchs skrevne tekst

overstrøket tekst

Munchs skrevne tekst

Munchs skrevne tekst

tekst skrevet av andre enn EM selv

store strykninger gjort med strek, kryss el.l.

fet tekst er trykt tekst

{overskrevet tekst}

\tilføyd tekst i linjen/

tilføyd tekst over linjen

tilføyd tekst under linjen

lakune/uleselig tekst merkes med ...

‹uklar/vanskelig leselig tekst›

endring av rekkefølgen på ord
Billederne forhåbentlig2 bliver1 god

Skriv ut visningsforklaring
Munchmuseet N 1670 bl. 1r
    
    Kjære gamle ven


    Hjertelig takk for brevet – Ja det
går småt med svarskrivning –
For 7 år siden ødelagde jeg mit bedste
øie    i våres blev mit venst annet øie
truet – Men denne gang reddet jeg det – Men
jeg tåler lite at arbeide og skrive og læse og
jeg trues jo stadig med gjentagelse og
blindhed –

    Jeg har i 2 år ikke besøgt noen
eller tat mot besøg – Jeg har simpelthen
været dårlig – Bil har jeg ikke det er noe
tøv at ha når man ikke kjører selv og da
var det gåt i grøften –

    Jeg snakker ofte med chauffører som
kjenner Dig –

    Det gjorde mig at høre af en chauffør
at De den gamle overlæge Viderøe tabte en
god ven – Det må ha været en præktig mand

 

Munchmuseet N 1670 bl. 1v

Ja kjære Dørnberger. {n}Nu har dette
brevet ligget i over 3 uger – Jeg skulde
renskrevet det. Men heller sende det
så får jeg senere skrive lidt til.

    Du kan tro jeg h{ … }ar havt strid med
naboer og skattenævnden – Jeg har ingen fred
fåt og så har man lagt på mig ‹på›
en familie til fra Nordland på 6 medlemmer
hvis ve og vel menes at afhænge af
mig og mine slanter – Disse er ikke så
store man tror. For det er ikke mange der
kan kjøbe dyre billeder her og så forhindrer
øinene mig i at male

    Lev vel og hold frem som Du stævner

    Din hengivne Edvard Munch


Ja nu finner jeg dette brevet enda det
ser ilde ut – Men ellers vil det dra ut atter
en måned som dette brev har brugt –

    Ja mange hilsener igjen –
     Din E M –