Munchmuseet, MM N 1723

MM N 1723, Munchmuseet. Ikke datert. Brevutkast til Hansteen.

Vis forklaring av tegn og farger i visningen

Lukk forklaring av tegn og farger i visningen

Forklaring av tegn og farger i visningen

NB: Kombinasjoner av virkemidlene forekommer!

Munchs skrevne tekst

overstrøket tekst

Munchs skrevne tekst

Munchs skrevne tekst

tekst skrevet av andre enn EM selv

store strykninger gjort med strek, kryss el.l.

fet tekst er trykt tekst

{overskrevet tekst}

\tilføyd tekst i linjen/

tilføyd tekst over linjen

tilføyd tekst under linjen

lakune/uleselig tekst merkes med ...

‹uklar/vanskelig leselig tekst›

endring av rekkefølgen på ord
Billederne forhåbentlig2 bliver1 god

Skriv ut visningsforklaring
Creative Commons-lisens Munchmuseet N 1723 bl. 1r
    
    Kjære Hansteen


    Jeg sender Kobberpladen imorgen
altså Tirsdag med Dampbaaden som
gaar fra Aasgaardsstrand kl. 5.

    Den kommer til Kristiania om
{A}Kl. 9½ det er jo lidt sent. –
Jeg lader den bero hos Styrmanden
til Den afhentes

    
    Din E Munch