Munchmuseet, MM N 1725

MM N 1725, Munchmuseet. Ikke datert. Brevutkast til Axel Heiberg.

Vis forklaring av tegn og farger i visningen

Lukk forklaring av tegn og farger i visningen

Forklaring av tegn og farger i visningen

NB: Kombinasjoner av virkemidlene forekommer!

Munchs skrevne tekst

overstrøket tekst

Munchs skrevne tekst

Munchs skrevne tekst

tekst skrevet av andre enn EM selv

store strykninger gjort med strek, kryss el.l.

fet tekst er trykt tekst

{overskrevet tekst}

\tilføyd tekst i linjen/

tilføyd tekst over linjen

tilføyd tekst under linjen

lakune/uleselig tekst merkes med ...

‹uklar/vanskelig leselig tekst›

endring av rekkefølgen på ord
Billederne forhåbentlig2 bliver1 god

Skriv ut visningsforklaring
Munchmuseet N 1725, s. 1
    
    Hr Konsul Axel Heiberg


    Efter Deres Oplysninger
i Deres Brev medgiver
jeg at jeg intet har at
forlange af Dem – det var
forresten som De vel forstår
ikke Hoved derom det
gjaldt – Pengespørsmålet –

    Jeg skylder Dem ser det
ud for 50 Kr. – da jeg
jo ikke kan regne de 80 Kr der

 

Munchmuseet N 1725, s. 2

er gået med til Fragt –
    Jeg skrev til Dem, men
ud fra et Principspørsmal
og fordi jeg gjerne vilde
have konstateret at
jeg ikke havde fået de
250 Kr. som Gave, men
at de retteligen til-
kom mig (Altså de Penge
jeg fik i Lysaker, Året efter)

    Hvis De synes om
et af de Billeder jeg
har sat ind h i Metropole
så kan De ta det – men jeg
skal gjerne ved Leilighed

 

Munchmuseet N 1725, s. 3

finde ud et der muligens
bedre er Dem tilpas –

    
    Ærbødigst
    Edvard Munch

 

Munchmuseet N 1725, s. 4

    tænk om jeg sendte
Dem flere Gange Billeder
til Valg der altså bl‹ev›
‹vraget› vilde jo –
bare Fragten blive
mig overstige mangedobbelt
Billedets værdi –


    {H}Jeg skal hvis De
ønsker det ved en
senere Leilighed
nærmere udtale hvad
jeg mener om denne
Sag – jeg har ikke Tid
dertil nu