Munchmuseet, MM N 1732

MM N 1732, Munchmuseet. Ikke datert. Brevutkast til Hoffmann.

Vis forklaring av tegn og farger i visningen

Lukk forklaring av tegn og farger i visningen

Forklaring av tegn og farger i visningen

NB: Kombinasjoner av virkemidlene forekommer!

Munchs skrevne tekst

overstrøket tekst

Munchs skrevne tekst

Munchs skrevne tekst

tekst skrevet av andre enn EM selv

store strykninger gjort med strek, kryss el.l.

fet tekst er trykt tekst

{overskrevet tekst}

\tilføyd tekst i linjen/

tilføyd tekst over linjen

tilføyd tekst under linjen

lakune/uleselig tekst merkes med ...

‹uklar/vanskelig leselig tekst›

endring av rekkefølgen på ord
Billederne forhåbentlig2 bliver1 god

Skriv ut visningsforklaring
Munchmuseet N 1732, s. 1

    
    Hr lektor Hoffmann


    Det glæder mig at det jeg
har kunn{ … }et yde vil være
til noen hjælp –

    Som sagt hvis {jeg}det viser
sig at mine intægter { … }ved
næste års udstilling bliver
tilstrækkelig store vil jeg osså da
kunne afse noget – Men som
sagt er {c}Chanserne nu meget
{ … }små – malernes tid er forbi.

 

Munchmuseet N 1732, s. 2

og det vilde derfor af mig være
urigtig at give løfter der høist
sandsynlig ikke kan infries
Det vilde blot være til skade
for min ‹kousine› – Dette syns jeg jeg pligter
at si

    – Jeg har ‹ennu› ikke sikret
mine nærmeste der er helt
hjælpeløse – ved sygdom og
alder


    
    Ærbødigst
    Edvard Munch