Munchmuseet, MM N 1745

MM N 1745, Munchmuseet. Ikke datert. Brevutkast til Sigurd Høst.

Vis forklaring av tegn og farger i visningen

Lukk forklaring av tegn og farger i visningen

Forklaring av tegn og farger i visningen

NB: Kombinasjoner av virkemidlene forekommer!

Munchs skrevne tekst

overstrøket tekst

Munchs skrevne tekst

Munchs skrevne tekst

tekst skrevet av andre enn EM selv

store strykninger gjort med strek, kryss el.l.

fet tekst er trykt tekst

{overskrevet tekst}

\tilføyd tekst i linjen/

tilføyd tekst over linjen

tilføyd tekst under linjen

lakune/uleselig tekst merkes med ...

‹uklar/vanskelig leselig tekst›

endring av rekkefølgen på ord
Billederne forhåbentlig2 bliver1 god

Skriv ut visningsforklaring
Creative Commons-lisens Munchmuseet N 1745 bl. 1r

    
    Kjære Høst!


    Tak for brevet. Jeg har tilbragt
den meste af sommerferien på
«Hytta» på Ekely –

    Det er nu «Hytta» på fjeldet
Det vil si Frognersæteren – Samtidig
ved badestedet Oslo –

    Jeg har de sidste to år opdaget
denne delside af Oslo – Det er det herligste
sommeropholdssted i Norge – Ikke et
menneske at træffe på hele Frognersæteren
eller de herlige blomsterfyldte haver
nedover mot Slemdal – Sovende fortryllede
små slotte – Folket hober sig op på
et par høifjeld og i et hul sørpå

    Nu begynner man atter at
opdage Norge – Det trænges nye øine
forat se de enestående { … }åbenbarelser
landet har – Jeg har begyndte at
opdage det for noen år siden – Fangen

 

Creative Commons-lisens Munchmuseet N 1745 bl. 1v

som jeg ellers  … ikke er svært gla i
sa gode ord forleden i et blad –

    Norge er ikke et fattigt land –
Det ser man når man reiser
opover lannet –

    Jeg er forøvrigt færdig med den
periode der jeg kan kalde Ekely perioden.
Et sidste forsøg på at greie Oslo –

    Atter sydover – Foreløbig Hvidsten og
Aasgaardstrand – Opgivelsen har git
mig nyt ny ny sundhed – og håb
om at jeg efter en lang pause atter
kan ta fat – Det vil da bli en
ny periode forhåbentlig –

    Den Munche-familien har er af
de få Oslofolk – Omkring Toldbodgaden
har vi i 200 år trasket om –

    Vi forstår ikke det nye { … }Oslo med
alle inflyttere og Oslofolket ikke os
Specielt ikke mig –